درخواست نمایندگی

+1
اتوماسیون مالی پخش مویرگی

تسخیر بازار در سایه رضایت مشتری

نرم افزار فروش و پخش مویرگی پند پاسخ به نیاز شرکتهایی است که در کنار انواع روشهای فروش، بصورت توزیع مویرگی نیز فعالیت داشته و عملیات توزیع را در سطح گسترده تر ی مدیریت و اجرا می نمایند. نرم افزار پند در پخش مویرگی برای مدیران شرکت های توزیع که موفقیت را در تسخیر بازار می دانند، امکان برنامه ریزی، مدیریت و کنترل فرایند های مختلف سازمان را بصورت گسترده و بدون محدودیتهای زمانی و جغرافیایی فراهم می نماید تا بتوانند با تمام قوا در جهت گسترش و جذب بازار فعالیت نموده و مدیریت و کنترل در اجرا را به پند بسپارند .

  • خدمات ارزنده پند در توزیع مویرگی :
  • امکان تعریف انواع فرایندهای فروش و توزیع کالا
  • مدیریت موثر فرایندهای فروش بصورت هوشمند, کاهش و صفر رساندن خطاهای کاربر
  • مدیریت موثر مشتریان ،بازاریابان،ویزیتورها ، رانندگان و انبارها
  • راه اندازی کمپین های بازاریابی ، رصد و کنترل طرحهای بازاریابی
  • ایجاد کانالهای متنوع ارتباط با مشتری و برنامه ریزی جهت مراجعات به مشتری
  • ارتباط مستقیم با خزانه داری ، انبار و حسابداری
  • سازماندهی فرایند تامین کالا و کنترل موجودی ها ورصد تقاضای بازار
  • قابلیت ایجاد انواع گزارشات و گزارشهای تجمیعی